Učitelji vožnje

Vojko Verdev

Vojko Verdev


Direktor
Učitelj vožnje za AM, A1, A2, A,
B1 in B kategorijo
040-479-306

Milan Pečnik

Milan Pečnik


Prokurist
Učitelj vožnje za AM, A1, A2, A,
B1, B, BE, C1, C1E, C, CE,
D1, D1E, D in DE kategorijo
031-366-252

Tanja Dolinar

Tanja Dolinar


Strokovni vodja
Predavateljica CPP
Učiteljica vožnje za B kategorijo
051-347-807

Urška Grobin

Urška Grobin


Učiteljica vožnje za B, BE, C1, C1E, C in CE kategorijo
041-388-816

Marjan Bremec

Marjan Bremec


Učitelj vožnje za AM, A1, A2, A,
B1 in B kategorijo
040-608-588

Lea Potočnik

Lea Potočnik


Učiteljica vožnje za B kategorijo
031-846-853

Marjan Škreblin

Marjan Škreblin


Učitelj vožnje za B kategorijo
031-844-669